GIT

GIT, czyli system rozproszonej kontroli wersji, jest narzędziem stosowanym powszechnie przez specjalistów realizujących projekty informatyczne. Pomimo wykonywania testów manualnych, testerzy wielokrotnie działają w oparciu o dane znajdujące się w zdalnym repozytorium. Rozwiązaniem umożliwiającym wielu osobom równoczesne korzystanie z jednego repozytorium jest system GIT, który pozwala przy tym  utrzymać porządek oraz historię zmian.

 

Kurs GIT obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzanie do GIT
 2. Instalacja systemu GIT na komputerze użytkownika
 3. Konfiguracja narzędzia
 4. Tworzenie projektu
 5. Dodawanie kodu (Commit)
 6. Sprawdzanie historii zmian (git history)
 7. Praca z gałęziami (branches)
 8. Ignorowanie zbędnych plików (git ignore)
 9. Pobieranie repozytorium (git clone)
 10. Używanie tagów przy pracy (git tags)
 11. Praca ze zdalnym repozytorium

 

Po ukończeniu kursu GIT będziecie Państwo w stanie swobodnie korzystać z użytkowej części narzędzia oraz pracować w środowisku, w którym GIT jest wykorzystywany.

Sprawdź inne nasze kursy