JAVA

Programowanie wymieniane jest wśród kluczowych umiejętności testera. Do najpopularniejszych języków programowania, wykorzystywanych w świecie testingu, zalicza się Javę. Nasz autorski kurs, umożliwiający poznanie tego języka, został stworzony specjalnie dla testerów. Koncentrujemy się w nim na obszarach, które testerzy uznają za szczególnie istotne. Częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne, które pozwalają usystematyzować zdobytą wiedzę.

 

Kurs Java obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Czym jest Java?
  2. Pierwszy program – „Hello World”
  3. Podstawy języka Java
  4. Instrukcje sterujące (if, switch)
  5. Tworzenie metod
  6. Praca ze StringBuilderem
  7. Programowanie obiektowe (Polimorfizm, Enkapsulacja, Konstruktor)

Po ukończeniu kursu będziecie Państwo znali podstawy programowania w języku Java, które pozwolą na udział w zaawansowanych szkoleniach dotyczących programowania, jak również samodzielne wykonywanie zadań na poziomie juniorskim.

Sprawdź inne nasze kursy