Postman

Postman jest aplikacją posiadającą zestaw wbudowanych narzędzi umożliwiających przetestowanie całego cyklu życia API. Współpracuje z wieloma systemami operacyjny, będąc jednym z wiodących rozwiązań wykorzystywanych przy testach API. Znajomość aplikacji Postman pozwala testerom wzmocnić swoją pozycję na coraz bardziej wymagającym rynku IT.

 

Kurs Postman obejmuje następujące zagadnienia:

  1.  Czym jest REST API?
  2. Nagłówki HTTP
  3. Tworzenie żądań GET, POST, PUT, DELETE
  4. Używanie zmiennych środowiskowych i globalnych
  5. Pisanie testów i wstępnych skryptów
  6. Zaślepianie zapytań (mocking requests)

Szkolenie Postman pozwoli Państwu na płynną i bezproblemową obsługę aplikacji, jak również tworzenie w niej testów i skryptów.

Sprawdź inne nasze kursy