SoapUI

Jako najczęściej wykorzystywane narzędzie do testowania API, SoapUI umożliwia efektywne testowanie usług internetowych. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przetestować aplikacje bez konieczności przeklikiwania ich interfejsu graficznego, co pozwala oszczędzić czas, jak i zwiększyć dokładność testów. Częścią kursu API są ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem naszego prywatnego API postawionego w oparciu o udostępnioną przez nas, autorską bazę danych.

Kurs SOAP obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Czym jest WSDL?
  2. Jak używać SoapUI do podstawowych testów?
  3. Tworzenie punktów końcowych
  4. Tworzenie testów
  5. Korzystanie z kroków testowych, takich jak: Soap Request, Properties, Property Transfer, Delay
  6. Assertions – walidacja poprzez sprawdzenie kodów http, dopasowań xPath z użyciem parametrów

Podczas kursu poznają Państwo zasady działania SoapUI oraz nauczą się nim posługiwać na poziomie wystarczającym do podjęcia zadań projektowych.

Sprawdź inne nasze kursy