SQL

SQL (ang. Structured Query Language) jest językiem zapytań, który służy do tworzenia, modyfikowania i odpytywania baz danych. Pomimo zmieniających się trendów na rynku testerskim, nie zmniejsza się zapotrzebowanie na testerów ze znajomością SQL, bez której ograniczamy sobie możliwość udziału w interesujących projektach oraz rozwoju. W ramach kursu uwzględniającego potrzeby testerów udostępniamy stworzoną przez nas relacyjną bazę danych, na podstawie której będą wykonywane ćwiczenia praktyczne.

Kurs SQL obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Instalacja MySQL Workbench
  2. Konfiguracja MySQL Workbench
  3. Struktura bazy danych
  4. Podstawy SQL
  5. Funkcje agregujące
  6. Sortowanie danych
  7. Praca z bardziej skomplikowanymi tabelami

Po ukończeniu kursu SQL będziecie Państwo w stanie tworzyć wyszukiwania na poziomie wymaganym na stanowisku testera.

Sprawdź inne nasze kursy