Oracle SQL 

Oracle Databse to system zarządzania relacyjnymi bazami danych stworzony przez firmę Oracle. Dzięki kurowi poznasz podstawy programowania w bazach danych Oracle. Pomimo pewnych podobieństw w porównaniu z czystym językiem SQL, Oracle SQL jest dodatkowo rozbudowany o funkcje i struktury specyficzne dla baz Oracle.

Kurs Oracle obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Instalacja Oracle SQL na komputerze
  2. Podstawowa nomenklatura (Database, RDMBS, SQL, DML, DDL, DCL)
  3. Architektura Oracle SQL
  4. Praca z przykładową bazą
  5. Typy danych (Numbers, Char, Long, Raw, Date, Timestamp)
  6. Wybieranie określonych elementów z bazy (select) 
  7. Operacje arytmetyczne 
  8. Więcej operacji z bazą danych (m.in. funkcje agregujące, funkcje sortujące, filtrowanie wierszy)

 

Sprawdź inne nasze kursy